Afslutning

CAMINO PRIMITIVO - DAGBOG

AFSLUTNING

AFSLUTNING

 

 

Som tidligere vil jeg komme med en opsummering af mine oplevelser paa pilgrimsvandringen.

 

Jeg har lidt svaert ved at komme med en opsummering, da jeg paa den ene side er jeg lidt skuffet over vandringen og paa den anden side har jeg haft en rigtig god tur. Det virker saadan lidt ambivalent. Og det er det nok ogsaa.

 

I guideboergerne og det jeg har laest mig til, er det den naturmaessige oplevelse en af det bedste paa nogen af de nordspanske caminoer. Men som jeg jo har beskrevet, saa faldt det bestemt ikke heldigt ud med vejret netop de to-tre dage, hvor jeg skulle vandre i det mest naturskoenne omraade.

 

Det blev det jo ikke rigtig til, da netop de dage var de mest regnfulde og taagede dage, saa set ud fra en forventning om at det skulle blive en oplevelse at se dette fantastiske natursceneri, ja, saa blev det til en gang taage og regn med poncho paa og uden anden oplevelse end den frustation der er naar man gaar i regn og kulde naesten 25 km uden at kunne se noget som helst, den ene dag og naest paa samme maade den naeste..

 

Men i skuffelsen gemmer der sig ogsaa en anden oplevelse, som maaske er mere intens, nemlig det at kunne betvinge naturen ved at gennemfoere en saadan dags trabadser og bagefter kunne se at man kan gennemfoere med raa vilje en barsk og haard dags vandring. Det er vel det naermest man kan komme oplevelsen af hvordan det tidligere har vaeret at vaere pilgrim.

 

Paa den anden side har jeg denne gang oplevet et taette bekendskab med hele pilgrimsfoelelsen ogsaa fordi der tidligt paa vandringen blev etableret et sammenhold mellem os pilgrimme, der vandrede i samme fart og derfor boede stortset paa de samme overnatningssteder.

 

Bekendtskabet med Niels fra Aarhus og vores faelles tyske ven Reinhard har bestemt vaeret en god oplevelse og jeg tror ogsaa for dem at jeg har vaeret med har bibragt dem noget, som de kan have glaede og minde af fra turen.

 

Jeg synes det var nogle dejlige og sjove mennesker, som jeg gik godt i spand med, baade vandringsmaessigt og menneskeligt og vi havde nogle gode samtaler paa vandringen og et godt kammeratskab og sjov hygge om aftenen. Vel det naermeste man kan komme naar man moeder total fremmede mennesker i fremmede omgivelser.

 

Selve vandringen var en haard omgang med de meget store niveauforskelle, der er daglig igennem mange dage. Det kraever gode ben og god vilje og gode kraefter at komme over de Kantabriske Bjerge. I som ikke har proevet at vandre i hoeje bakker og bjerge kan nok ikke forestille, at en bakke du vandre op af der er paa 15% stigning faktisk kraer 4 gange saa magen kraft som at gaa paa en plan sti. Og saa skulle vandre opad i timevis. Det er kraevende. Men ogsaa de store nedstigninger er kraevende. De stiller krav til et godt bentoej og aarvaagenhed. Og det sidste glippede jo for mig uden for Oviedo, hvor jeg jo faldt og hudafskrabede mit venstre ben.

 

Overnatningsstederne har gennemgaaende haft en hoej og og paen standard. At nogle af albergues har vaeret godt fyldt op, er saa hvad det er, men de fleste har vaeret nye og veludstyrede. De faa gange det ikke har vaeret foerste klasses har dog ikke betydet saa meget. Maaske saa lige med undtagelsen i Lugo.

 

De daglige vandringer har ikke afstandsmaessigt vaeret saa lange omkring 25 km. Men hoejdeforskellen har jo ogsaa en betydning.

 

Jeg synes at min fysik har vaeret god og jeg har kunnet klare vandringen uden alt for mange skavanker.

 

Det scociale har denne gang vaeret en hjaelpende og motiverende faktor, som har givet en stoette til at fortsaette ogsaa nar det var surt.

 

Saa alt i alt har jeg ikke ville vaere denne caminovandring foruden.

 

Om der bliver endnu en pilgrimsvandring har jeg p.t. ikke planlagt. Men vi faar vel se.

 

Tak fordi du gav dig tid til at laese og un senere se de billeder jeg faar lagt ind paa denne hjemmeside.

Jeg haber det har givet Jer lidt indsigt i hvordan det er vandre i mange dage og faa et indblik i mine tanker og i det heletaget hvordan en pilgrimsvandring kan vaere.

 

Tak for denne gang.

 

Venlig hilsen

 

Erik

 

PS: Til Jer som har fået lyst eller får lyst til at strække benene med en pilgrimsvandring - ikke nødvendigvis i Nordvestspanien - er altid velkommen til at tage kontakt til mig for at få gode råd og vejledning i, hvordan det er og hvordan en vandring over en eller flere uger kan klares på en god måde.

 

DAGENS BILLEDER

Copyright © All Rights Reserved